Chất liệu – Gỗ tự nhiên
Màu sắc
– Gỗ
Trọng lượng
– 60 gam
Kích thước sản phẩm 
– 21.5 x 5.5 cm